BROTHERLY

20180508_150245

BROTHERLY I

TÁC GIẢ: Thông Đầu – Ngốc Tây

DỊCH: Mèo Ba Đuôi

THỂ LOẠI: Đam mỹ, huynh đệ luyến, hắc bang, có ngược…

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở BẤT KỲ ĐÂU

VĂN ÁN

Nếu chỉ có thể trói buộc em, mới có thể khiến em ở lại bên cạnh tôi, tôi nguyện ý dùng cả đời này vây hãm em trong mê cung. Liệu tình yêu không thực tế này, có thể thu được kết quả hay không ?

🍓🍓🍓

MỤC LỤC

Chap 01Chap 02Chap 03Chap 04Chap 05+06Chap 07Chap 08Chap 09Chap 10 – Chap 11 – Chap 13 – Chap 14 – Chap 15

END