VÌ NGƯỜI BUÔNG CẢ THIÊN HẠ

BÌA NGUYỆN BUÔNG THIÊN HẠ

 VÌ NGƯỜI BUÔNG CẢ THIÊN HẠ

TÁC GIẢ: Nayuki

DỊCH: Mèo Ba Đuôi

🍓🍓🍓

VĂN ÁN

Trên thế giới luôn có những ái tình phải dùng sinh mệnh để đổi lấy. Trong khoảnh khắc vừa gặp đã động tâm đó, da thịt thân cận, ôn nhu tin tưởng lẫn nhau, chuyện xưa bắt đầu từ lúc… một người xuất hiện, cuộc sống bình đạm của tiểu lang trung phải đi về hướng không nhìn thấy cục diện, liệu cái ôm trong thời khắc này, có phải là vĩnh viễn hay không. Tỉ mỉ sắp đặt lần gặp lại nhau này, đại ma đầu không ngăn cản được bản thân động tâm với hắn. Khi tình yêu như một miếng băng mong này bị đập phá, hết thảy tốt đẹp đều trở thành giả dối, hai người họ phải đi theo con đường nào…

MỤC LỤC

[1+2] || [3+4]