VƯƠNG GIA XUẤT TÁI

vgxt1.jpg

VƯƠNG GIA XUẤT TÁI

(Vương Gia Ra Biên Ải)

TÁC GIẢ: Lục Linh Quân

TRANS+EDIT: Ngân Jeong

VĂN ÁN:

Đường đường là Lục Vương Gia, tài mạo song tòan Trung Vương Tạ Liễn, vậy mà trên triều lại bị hạ chỉ hòa thân đến Bắc Cương, y bất dĩ phải đến biên cương xa xôi, trên đường đi không có cách nào thích ứng được với khí thổ xa lạ, cũng may tên Khả Hãn trông có vẻ hung hãng kia, nhưng cũng thật ôn nhu. Lục Vương Gia ở Bắc Cương bị buộc phải tập quen với phong tục cách sống của dị bang, phải rời xa quê hương thì cũng thôi đi, ấy vậy lại đột nhiên bị buộc phải chọn hai lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Đối mặt với con đường nhấp nhô khó khăn phía trước, Lục Vương Gia sẽ phải đi như thế nào…

MỤC LỤC

Chap 0 – Chap 01 – Chap 02