Âm Dương Sư

Âm Dương Sư

Thiên Cẩu x Yêu Hồ

Là chuyện xưa về cuộc sống thường ngày ngọt ngào của một nhà ba người Thiên Cẩu và Hồ Yêu

TÁC GIẢ: 汚莹hotaru

DỊCH: Mèo Ba Đuôi

🍓🍓🍓

MỤC LỤC

Phần 1

Phần 2