Mỹ Nhân Ngư Và Tiểu Vương Tử

img-92a7c57de491619c1d2ecc54edcb55a6-6-picsay (1).jpg

MỸ NHÂN NGƯ VÀ TIỂU VƯƠNG TỬ

KỊCH BẢN GỐC: Vong Sa Lậu

BIÊN HỌA: Một Hữu Mộc Đầu – Một Hữu Mộc Trang

TRANS+EDIT: Ngân Jeong

🍓🍓🍓

LẢM NHẢM

Đây là một câu chuyện tình cảm động của mỹ nhân ngư và tiểu vương tử, với cái kết có hậu vô cùng :))

Link