Vương Gia Xuất Tái – Giới Thiệu

HÁN VIỆT Đào lý tiêu tiêu phong sa cuồng Trì ngư bất hiện dã thương mang Cổ hữu chiêu quân bão tỳ bà Kim hữu trung vương phó bắc cương GIẢI NGHĨA Đào mận trong mưa phùn rả rích, bão cát điên cuồng Cá trong ao không ló, khắp nơi đều là khoảng không bao la, mờ mịt Xưa có…

Tiếp tục đọc